Wednesday, August 27, 2014

Palm fruit munjulu-తాటి ముంజులు

 •  

 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.„䮾-N©ð ŸíJê «áÈu-„çÕiÊ X¾¢œ¿x©ð ÅÃšË «á¢•©Õ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ƒN ͌֜¿-šÇ-EÂË èãMx©Ç, X¾{Õd-¹ע˜ä èÇJ-¤ò-§äբŌ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à …¢šÇªá. A§ŒÕu’Ã, ¯îšðx „䮾Õ-¹ע˜ä ¹J-T-¤ò-§äÕ©Ç …¢œä OšË ©ðX¾L ¦µÇ’¹¢©ð Fª½Õ …¢{Õ¢C. ¨ X¾¢œ¿Õ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Â¹L-T¢Íä ÍŒ©Õ« «©x DEo '‰®ý §ŒÖXÏ©üÑ ÆE Â¹ØœÄ Æ¢šÇª½Õ. ‡¢œÄ-Âé¢ “¤Äª½¢¦µ¼¢ ÂÒïä ÅÃšË «á¢•©Õ «Ö骈šðx «ÕÊÂ¹× Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-²Ähªá. OšËE ¹Êo-œ¿©ð 'ÅÃšË ÊÕ¢’¹ÕÑ ÆE.. ÅŒNÕ-@Á¢©ð 'ÊÕ¢’¹ÕÑ ÆE Æ¢šÇª½Õ. ¬ÁK-ªÃEo ÍŒ©x-¦-JÍä ÅÃšË «á¢•©Õ ‚ªî-’Ãu-EÂÌ ‡¯îo ª½ÂÃ-©Õ’à „äÕ©Õ Íä²Ähªá. «ÕJ Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä!
ÍŒ©Õ« Â¢..
¨ X¾¢œ¿Õ©ð Ō¹׈« „çáÅŒh¢©ð ÂÃu©-K©Õ, ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ ¬ÁÂËh …¢šÇªá.. ÂæšËd „䮾-N©ð ÍŒ©Õ« Â¢ ÅÃšË «á¢•Lo AÊœ¿¢ ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢-CÂË ‡¢œÄ-ÂÃ-©¢©ð „äœËÂË «áÈ¢åXj *Êo *Êo „çášË-«Õ©Çx «®¾Õh¢šÇªá. OšË ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢ŸÄ-©¢˜ä Â¹ØœÄ ÅÃšË «á¢•Lo A¯Ã-Lq¢Ÿä!

œÎå£jÇ-“œä-†¾¯þ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢..
‡¢œÄ-ÂÃ-©¢©ð ‡Eo F@ÁÙx ÅÃT¯Ã œÎå£jÇ-“œäšü ƪá-¤ò-«œ¿¢ ®¾ª½y-²Ä-ŸµÄ-ª½º¢. ÂæšËd «á¢•©ðx FšË ¬ÇÅŒ¢ ÆCµ-¹¢’à …¢œ¿{¢ «©x OšËE A¢˜ä ¨ ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* «ÕÊLo ÂäĜ¿ÕÂî-«ÍŒÕa. „䮾-N©ð ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ NÕÊ-ª½©üq, ÍŒéˆ-ª½-©ÊÕ ƒN ¦Çu©¯þq Íä²Ähªá. OšË©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢œä N{-NÕ¯þ G, ‰ª½¯þ, ÂÃuL¥§ŒÕ¢ ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. ¨ X¾¢œ¿Õx ‚ÂÃ-ª½¢©ð M< X¾¢œ¿ÕÊÕ ¤òL …¢šÇªá. ª½Õ* ©äÅŒ Âí¦s-J©Ç …¢{Õ¢C.

’¹Js´-ºÕ-©Â¹Ø «Õ¢*Ÿä..
“åXé’oFq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Âí¢ÅŒ-«Õ¢-CÂË \C A¯Ão °ª½g¢ Âù-¤ò-«œ¿¢ ©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u ‡Ÿ¿Õ-ª½-«Û-ŌբC. Æ©Ç¢šË „ê½Õ «á¢•Lo A¯ÃL. X¶¾L-ÅŒ¢’à °ª½g-«u-«®¾n ͌ժ½Õ’Ã_ X¾E-Íä-®¾Õh¢C. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ.. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu «Õ©-¦-Ÿ¿l´Â¹¢, ‡®ÏœËšÌ.. ©Ç¢šË ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾uLo Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢ Íä²Ähªá.

¦ª½Õ«ÛÊÖ ÅŒT_-²Ähªá..
ÅÃšË «á¢•©ðx ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ ‡, G, ®Ï N{-NÕÊÕx, ‰ª½¯þ, >¢Âú, ¤¶Ä®¾p´-ª½®ý, ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢.. «¢šËN X¾Û†¾ˆ-©¢’à …¢šÇªá. OšË©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð Fª½Õ …¢œ¿{¢ «©x ¬ÁKª½ ¦ª½Õ-«ÛÊÕ ÅŒT_¢ÍŒœ¿¢©ð ƒN ‡¢ÅŒ-’ïî Åp-œ¿-Åêá. Æ©Çê’ *éÂ-¯þ-¤Ä-ÂúqÅî ¦ÇŸµ¿-X¾œä „ÃJÂË Ÿ¿Õª½Ÿ¿ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ Æ¢C¢*, ¬ÁK-ªÃEo ÍŒ©x’à …¢ÍŒÕ-Åêá.

N†¾-X¾-ŸÄªÃn©Õ «Ö§ŒÕ¢..
ÅÃšË «á¢•©Õ ÂÃ©ä§ŒÕ ®¾¢¦¢Ÿµ¿ ®¾«Õ-®¾uLo Â¹ØœÄ ÅŒT_-²Ähªá. ¨ X¾¢œ¿Õ©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢œä ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢ «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð …¢œä N†¾-X¾-ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ Åí©-T-®¾Õh¢C.

„âŌÕ-©-§äÕu©Ç …¢˜ä..
ÆCµÂ¹ ‡¢œ¿ „äœË-NÕÂË Âí¢ÅŒ-«Õ¢-CÂË ŠÂîˆ-²ÄJ „âŌÕ-©-§äÕu{Õx ÆE-XÏ-®¾Õh¢C. ƒ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ E«Õt-ª½®¾¢ ÅÃ’¹Õ-Åê½Õ. ŠÂ¹-„ä@Á E«Õt-ª½-®¾¢Åî ‡©Ç¢šË X¶¾LÅŒ¢ ©ä¹-¤òÅä ÅÃšË «á¢•©Õ AÊœ¿¢ «Õ¢*C. „ç¢{¯ä ‚ 宯äq-†¾¯þ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢Ÿ¿-«ÍŒÕa.

ÂÃuÊqª½x ÊÕ¢*..
ÅÃšË «á¢•©Õ.. NNŸµ¿ ª½Âé {Öu«Õªýq, “¦ã®ýd ÂÃuÊqªý ¹ºÇ-©ÊÕ ÆGµ-«%Cl´ Íäæ® åX¶jšð-éÂ-NÕ-¹©üq, ‚¢Ÿ±î-®¾-§ŒÕ-E¯þ ©Ç¢šË „ÚËE Eª½Öt-L-²Ähªá. ÂæšËd ¨ X¾¢œ¿ÕE ‡Â¹×ˆ-«’à AÊœ¿¢ «©x ÂÃuÊqª½x ÊÕ¢* Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢’à …¢œíÍŒÕa. ¬ÁK-ª½¢©ð ’¹ÖxÂîèü ²ÄnªáE åX¢*.. ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ NÕÊ-ª½©üq, ÊÖu“šË-§ŒÕ¢{x ¬ÇÅÃEo ¦Çu©¯þq Í䧌Õ-œ¿¢©ð Â¹ØœÄ «á¢•©Õ Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-²Ähªá.

Æ©-®¾{ Ÿ¿Öª½¢..
„䮾-N©ð Æ©Ç ÂÃæ®X¾Û ¦§ŒÕ-šËÂË „ç@ïx-æ®h¯ä Æ©-®Ï-¤òÅâ ¹ŸÄ! Æ¢Åä-Âß¿Õ.. NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ Íç«Õ{ ¤ò®¾Õh¢C.. X¶¾L-ÅŒ¢’à ¬ÁKª½¢ ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð FšËE Âî©ðp-ŌբC. ¨ “¹«Õ¢©ð ¬ÁKª½¢ Âî©ðp-ªáÊ FšËE Æ¢C¢*, Æ©-®¾{ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢Ÿ¿-œÄ-EÂË ŠÂ¹ ®¾Õ©Õ-„çjÊ «Öª½_¢ ÅÃšË «á¢•Lo AÊœ¿¢..

¤ñ{Õd B§ŒÕ-¹עœÄ A¯ÃL..
ÍéÇ-«Õ¢C «á¢•© åXjÊ ¤ñ{Õd©Ç’à …¢œä åXj¤ñª½ Bæ®®Ï A¢šÇª½Õ. ÂÃF ‚ ¤ñ{Õd-©ð¯ä ‡¯îo ª½Âé ¤ò†¾-ÂÃ-©Õ¢-šÇªá. ƯÃ-ªî-’¹u¢Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕÊo „ÃJÂË ÆN ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. Æ©Çê’ ¨ ¤ñ{Õd-«©äx ¬ÁK-ªÃ-EÂË ‡Â¹×ˆ« ÍŒ©Õ« Í䮾Õh¢C. ÂæšËd ÅÃšË «á¢•Lo ¤ñ{Õd B§ŒÕ-¹עœÄ A¢˜ä¯ä ‚ªî-’Ãu-EÂË «Õ¢*C.

²ò.. ÅçL-®Ï¢-C’Ã.. „䮾-N©ð «Ö“ÅŒ„äÕ ŸíJê ÅÃšË «á¢•© «©x …X¾-§çÖ-’Ã-©ã¯îo.. «ÕJ¢-é¢-Ÿ¿Õ-ÂÃ-©®¾u¢? ÍŒ©xšË ÅÃšË «á¢•-©Åî ®¾Öª½ÕuœË “X¾ÅÃX¾¢ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢Ÿ¿¢œË.. ͌¹ˆšË ‚ªî-’ÃuEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-ÂË..


 • ============================
Courtesy with Eenadu vasundhara
 •  ============================
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Monday, August 25, 2014

Food good for Heart health-గుండె ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారపదార్ధాలు

 •  

 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.
 •  Food good for Heart health-గుండె ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారపదార్ధాలు


ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Õ XÏ©x-©ä-Ÿçj¯Ã Í䧌Õ-¹Ø-œ¿E X¾ÊÕ©Õ Íä®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ’ÃF ©äŸÄ «ÕÊ¢ \Ÿçj¯Ã ͌֜¿-¹Ø-œ¿-EC ֮͌ϯÃ.. NÊ-¹Ø-œ¿-EC NÊo-X¾Ûpœ¿Õ ’ÃF.. '’¹Õ¢œÄ-T-ʢŌ X¾¯çj¢C..Ñ Æ¢{Ö …¢šÇ¢. Æ¢˜ä ’¹Õ¢œç ƢŌ å®Eq-šË„þ ÆÊo-«Ö{! «ÕJ, ‚ªî-’¹u-X¾-ª½¢’à ’¹Õ¢œçÂ¹× Âí¢œ¿¢ÅŒ Æ¢œ¿ …¢œÄ-©¢˜ä ‡©Ç¢šË ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„éð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢..

[ ’¹Õ¢œç ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢œÄ-©¢˜ä «ÕÊ¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð Š„äÕ’Ã Ð 3 ¤¶ÄušÌ ‚«Öx©Õ, XÔÍŒÕ-X¾ŸÄªÃn©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œÄL. ÂæšËd ¨ ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ÆNå® T¢•Lo ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «Õ¢*C.
[ Âí«Ûy©Õ Ō¹׈-«’à …¢œä „䪽Õ-¬ë-Ê’¹, ¦ÇŸ¿¢, XϲÄh.. «¢šË ÊšüqÊÕ ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾ÕÂî„ÃL. OšË ÊÕ¢* ê«©¢ XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄ-ªÃn©ä ÂùעœÄ ’¹Õ¢œç ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× ‡¢ÅŒ’ïî Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ N{-NÕ¯þ 'ƒÑ Â¹ØœÄ ©Gµ-®¾Õh¢C.
[ ¬ÁK-ª½¢©ð ÆÊ«®¾ª½ Âí«Ûy æXª½Õ-¹×-¤ò-ªá¢ŸÄ?? ŸÄEo ‡©Ç ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã©Ç ÆE ‚©ð-*-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ƪáÅä ©ãjÂî-XÔ¯þ Æ¯ä §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢šü ‡Â¹×ˆ«, ÂÃu©-K©Õ Ō¹׈-«’à …¢œä {«Ö-šÇ©Õ AÊ¢œË. ƒC ’¹Õ¢œç ÍŒÕ{Õd X¾Â¹ˆ© ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«Ûy æXª½Õ-¹×-¤ò-¹עœÄ Í䮾Õh¢C. X¶¾L-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œç-¤ò{Õ ªÃ¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ÍŒÕa.
[ œÄªýˆ ÍÃéÂxšü AÊœ¿¢ «©x ‚ªî-’¹u-X¾-ª½¢’à ©Ç¦µÇ©Õ ÍÃ©Ç¯ä …¯Ãoªá. „Ú˩𠒹բœç ‚ªî’¹u¢ Â¹ØœÄ ŠÂ¹{E X¾©Õ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©ðx „ç©x-œçj¢C. ÂæšËd ¹F®¾¢ ÂíCl ÂíCl-’Ã-¯çj¯Ã œÄªýˆ ÍÃéÂxšü AÊœ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË. ’¹Õ¢œç-¤ò{Õ.. ÅŒC-ÅŒª½ ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ Ÿ¿J-Í䪽¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿¢œË.
[ OÕÂ¹× “U¯þ šÌ ÅÃê’ Æ©-„Ã-{Õ¢ŸÄ? Æ©-„Ã{Õ …¢˜ä ®¾êª.. ©äŸ¿¢˜ä „ç¢{¯ä Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä “X¾A-ªîW ¹F®¾¢ ¯Ã©Õ’¹Õ ¹X¾Ûp© “U¯þ šÌ ÅÃ’¹œ¿¢ «©x ’¹Õ¢œç¤ò{Õ, ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ „ÃuŸµ¿Õ©Õ «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ ŸÄŸÄX¾Û 20 ¬ÇÅŒ¢ Ō¹׈-«’à …¢{Õ¢-Ÿ¿{.
[ ’¹Õ¢œç ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx, ÈE-èÇ©Õ, N{-NÕÊÕx, Š„äÕ’Ã Ð 3 ¤¶ÄušÌ ‚«Öx©Õ ÍÃ©Ç Æ«-®¾-ª½-«ÕE «ÕÊÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. «ÕJ ƒ«Fo Šê ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ª½n¢©ð ©Gµ¢-ÍÃ-©¢˜ä ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ “X¾A-ªîW ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢.
[ ‹šüq «ÕÊ¢ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ’¹Õ¢œçÊÕ ‚ªî-’¹u¢’à …¢ÍŒ-œÄ-EÂÌ …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿Õ-ŌբC. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œä XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄª½n¢ ¬ÁKª½¢-©ðE Âí«ÛyÊÕ “’¹£ÏÇ-®¾Õh¢C. DE-«©x ª½Â¹h¢©ð Âí«Ûy ²Änªá ÅŒT_, ’¹Õ¢œç ‚ªî-’¹u¢’à …¢{Õ¢C.
[ åXª½Õ’¹Õ AÊœ¿¢ ‚ªî-’Ãu-EÂË ÍÃ©Ç «Õ¢*-Ÿ¿E «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ Åç©Õ®¾Õ. DE-«©x ’¹Õ¢œç ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢{Õ¢-Ÿ¿E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð ÅäL¢C. «ÕJ¢-ꢚË.. “X¾A-ªîW åXª½Õ-’¹ÕÊÕ OÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õª½-*-¤ò-¹¢œË.
[ ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾© ¹ت½ ƒ†¾d-X¾-œ¿E „ê½Õ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« «Õ¢Ÿä …¢šÇª½Õ ¹ŸÄ! ¨ Ÿ¿Õ¢X¾©Õ AÊœ¿¢ «©x ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ ªÃ¹עœÄ …¢šÇªá. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œä ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢ ª½Â¹h-¤ò{ÕE ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢ÍŒÕ-ŌբC. Æ©Çê’ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð …¢œä XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄª½n¢ ’¹Õ¢œçÊÕ ‚ªî-’¹u¢’à …¢ÍŒÕ-ŌբC. ÂÃF ŠÂ¹ˆ N†¾§ŒÕ¢.. ‚©Ö AÊ-«Õ¯Ão¢ ¹ŸÄ ÆE œÎXý wåX¶j Í䮾Õ-ÂíE AÊ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ƒC ’¹Õ¢œç ‚ªî-’Ãu-EÂË Æ¢ÅŒ «Õ¢*C Âß¿Õ.
[ ¦ª¸ÃºÌ, X¾X¾Ûp©Õ, ÂçŒÕ-ŸµÄ-¯Ãu©Õ.. OšË©ð “¤òšÌÊÕx ÆCµ-¹¢’à …¢šÇªá. ƒ©Ç¢šË ‚£¾É-ªÃEo „êÃ-EÂË Â¹F®¾¢ ¯Ã©Õ’¹Õ ²Äª½Õx B®¾Õ-¹ע˜ä ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ ŸÄŸÄX¾Û 20 ¬ÇÅÃ-EÂË åXj’à Ō¹׈« …¢{Õ¢-Ÿ¿E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð „ç©x-œçj¢C.
[ ªîW OÕÂ¹× ÂÃX¶Ô ÅÃê’ Æ©-„Ã-{Õ¢ŸÄ? ƪáÅä «Õ¢*Ÿä. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ªîW ÂÃX¶Ô ÅÃ’¹œ¿¢ «©x ’¹Õ¢œç •¦Õs© ¦ÇJÊ X¾œä Æ«-ÂìÁ¢ ŸÄŸÄX¾Û 15¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC.
[ OÕéª-X¾Ûp-œçj¯Ã ²ò§ŒÖ NÕ©üˆ ÅÒêÃ?? ÅÃ’¹-©äŸÄ?? ƪáÅä „ç¢{¯ä ÅÃ’¹œ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ’¹Õ¢œçÊÕ ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢Íä©Ç Íäæ® ’¹Õº¢ DEÂË …¢C. DEÂË Â꽺¢ ¨ ¤Ä©©ðx …¢œä ÈE-èÇ©Õ, N{-NÕÊÕx, XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄª½n¢, “¤òšÌÊÕx.. „ç៿-©ãj-ÊN. ƒN ¬ÁK-ª½¢©ð …¢œä ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«ÛyÊÕ ÅŒT_-²Ähªá.

 • ============================ 
Courtesy with Eenadu vasundhara.
 • ============================
 Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Thursday, August 21, 2014

Care of food in school going children - బడి పిల్లల ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు

 •  

 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.

 Care of food in school going children - బడి పిల్లల ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు

ఆహారంలో విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు, కొవ్వు, పిండి పదార్ధాల్లాంటివి అన్నీ ఉన్నాయా? లేదా? చూసుకోవాలి. బడి పిల్లల ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకుంటే...వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది...చదువూ సాఫీగా సాగుతుంది.

ప్రొటీన్స్‌, కార్భోహైడ్రెడ్స్‌...
విద్యార్ధుల్లో శరీర పెరుగుదలకు ప్రొటీన్స్‌ ఎంతో ముఖ్యమైనవి. రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా ప్రొటీన్స్‌ పెంచుతాయి. గాయాలు తగిలినా ప్రొటీన్స్‌ ఎక్కువగా ఉండడం వలన త్వరగా తగ్గుతాయి. కోడిగుడ్లు, పప్పు దినుసులు, మొలకెత్తే విత్తనాల్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక కార్భోహైడ్రెడ్స్‌ అంటే పిండి పదార్ధాలు. ఇవి శక్తినిస్తాయి. జీవనశైలికి శక్తి ఎంతో అవసరం. పిండి పదార్ధాలు విద్యార్ధులకు గ్లూకోజ్‌లా పనిచేస్తాయి. చిరు ధాన్యాలు, బియ్యం, గోధుమలు, రాగులు తదితర వాటి వల్ల ఇవి సమృద్దిగా లభిస్తాయి.

కొవ్వు పదార్ధాలు...
కొవ్వు పదార్ధాలతో విద్యార్ధులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. శరీరంతో పాటు లోపల ముఖ్య భాగాలైన మూత్రపిండాలు, గుండె లాంటి వాటికి రక్షణ కవచాల్లా ఉంటాయి. కొవ్వు పదార్ధాలు తక్కువగా ఉన్నవారు వాతావరణంలో మార్పులు తట్టుకోలేకపోతారు. మాంసం, వెన్నె, నెయ్యి, పాలు, పల్లి నూనె, గింజలు తీసిన వంట నూనె శరీరానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కొవ్వు పెరిగి అది ఎముకలకు రక్షణగా నిలుస్తుంది.

గుడ్డు...
కోడి గుడ్డు పిల్లలకు ఎంతో ఆరోగ్య ప్రదాయిని. రోజుకు ఒక గుడ్డు చొప్పున కోడిగుడ్డు తినిపిస్తే వారి ఆరోగ్యానికి భరోసా లభించినట్లు అవుతుంది. కోడి గుడ్డులోని నీలం తినిపిస్తే పిల్లలకు కొవ్వు లభిస్తుంది. వంద శాతం పౌష్టికాహారం లభించేది గుడ్డులోనే అనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. 11రకాల ఆవ్లూలు గుడ్డులోనే లభిస్తాయి.

మినరల్స్‌...
మినరల్‌ తక్కువగా ఉండడంతో విద్యార్ధుల్లో ఎముకలు, దంతాల పెరుగుదల నిలిచిపోతుంది. రక్తస్రావం త్వరగా అదుపులోకి రాదు. నాడీ వ్యవస్థలో చైతన్యం కొల్పోతుంది. కండరాలు పని చేయవు. జీవక్రియ మెతకబడుతుంది. అలాగే ఐరన్‌ను రక్తంలో ఉండే ధాతువులు తక్కువ అయినా ప్రమాదమే. రక్తంను ఆక్సిజన్‌తో వివిధ భాగాలకు చేరవేయడానికి ఐరన్‌ కీలక భూమిక పోషిస్తుంది. శారీరక, మానసిక స్థిరత్వానికి మాంసం, కోడిగుడ్లు, చేపలు, పాలు, కూరగాయలు, పండ్లు, ధాన్యాలు, రాగులు, కర్జూరా, బాదం, ఖాజు బాగా తినిపించాలి.

అయోడిన్‌...

అయోడిన్‌ లోపిస్తే అనారోగ్యం తప్పదు. థైరాయిడ్‌ హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. అయోడిన్‌ తక్కువ అయితే జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుతుంది. దీనితో విద్యార్ధులు చదువుతున్నప్పటికి వాటిని గుర్తుంచుకోలేకపోతారు. జింక్‌ కూడా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. కాబట్టి పిల్లలకు చేపలు, రొయ్యలు, పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు బాగా తినిపించాలి. ప్రభుత్వం కూడా అయోడిన్‌, ఐరన్‌ కలసిన ఉప్పును మార్కెట్‌లో లభిస్తుంది.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు...
మొలకెత్తిన విత్తనాలు తినడం ఎంతో మంచిది. వీటిని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. పెసర్లు, శెనగలు, రాగులు, బబ్బర్లు, పల్లిdలు, కర్జూరా. వీటిని రాత్రి తడిగుడ్డలో చుట్టి ఉంచాలి. తెల్లవారేసారికి మొలకలు వస్తాయి. వాటిని ప్రతి రోజు పిల్లలకు తినిపించాలి. విటమిన్లు, పోషక పదార్ధాలు లభిస్తాయి. మార్కెట్లోనూ దొరుకుతాయి.

పిల్లలపై ప్రభావం:
- ప్రొటీన్లు, కొవ్వు పదార్ధాలు, పిండి పదార్ధాలు, విటమిన్ల లోపంతో విద్యార్ధులపై అనేక ప్రభావం చూపుతుంది.
- విద్యార్ధుల్లో తొందరగా అలసట రావడం.
- చదువులో వెనకబడడం.
- జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం.
- రోగనిరోధకశక్తి తగ్గిపోతుంది.
- వ్యాధులు ఎప్పుడు వస్తాయి.
- దృష్టి లోపాలు వస్తాయి.
- దంతాలు, ఎముకల సమస్యలు.
- పుస్తకాల బ్యాగులు మోయలేకపోవడం.
- చురుగ్గా ఉండకపోవడం.
- క్రీడలపై నిరాసక్తి.

 • ============================ 

Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Tuesday, August 19, 2014

Vitamins for Beauty and health-అందం ఆరోగ్యానికి ఏబీసీడీ విటమిన్లు ,

-

 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.


Vitamins for Beauty and health-అందం ఆరోగ్యానికి ఏబీసీడీ విటమిన్లు ,

    చిన్న పనులకే అలసటగా అనిపిస్తుంటుంది. చూస్తుండగానే చర్మం పొడిబారుతుంది. ముఖం కళ తప్పుతుంది. నాలుగు మెట్లెక్కినా కీళ్లనొప్పులొస్తుంటాయి. చాలామటుకు ఇవన్నీ చిన్న విషయాలనుకుంటాంకానీ... కాదు! మన శరీరానికి తగినంతగా విటమిన్లు అందడం లేదనడానికి ఇవి సంకేతాలు. సాధారణంగా మన శరీరం ఎప్పటికప్పుడు ఎ, బి 12, డి విటమిన్లని నిల్వ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే ఆ నిల్వ ఏ కాస్త తగ్గినా ఇబ్బందులు మొదలవుతాయి! ఇవే క్రమంగా పెద్ద సమస్యలుగా మారతాయి. అలాకాకూడదంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉండేలా చూడాలి. అందుకేం చేయాలో చెబుతున్నారు నిపుణులు..

 • 'ఎ' ఇన్‌ఫెక్షన్లూ రాకుండా..!

 •  
సాధారణంగా విటమిన్‌ 'ఎ' లోపం ఉంటే చూపు తగ్గుతుందనే అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, రోజురోజుకీ చర్మంలో కళ తగ్గడం, విపరీతంగా వేధించే మొటిమలు, క్యాన్సర్‌ ప్రమాదం పెంచే ఫ్రీరాడికల్స్‌ ఇవన్నీ ఈ విటమిన్‌ తగ్గితే ఎదురయ్యేవే. ఫ్యాట్‌ సాల్యుబుల్‌ విటమిన్‌గా పరిగణించే 'ఎ'ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే రకరకాల ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉంటాం. అంతేకాదు మెనోపాజ్‌ దాటాక మహిళల్లో వచ్చే గుండెజబ్బులూ, నాడీసంబంధ సమస్యలూ, కొన్నిరకాల క్యాన్సర్ల ప్రభావాన్ని వీలైనంతవరకూ తగ్గించుకోవాలంటే ఈ పోషకం తరచూ శరీరానికి అందాల్సిందే. మూత్రపిండాల్లో రాళ్లూ, డయేరియా, ఆకలి మందగించడం లాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలన్నా విటమిన్‌ 'ఎ' అవసరమే. పళ్లూ, ఎముకలకి బలాన్నిచ్చే విటమిన్‌ ఇది.
ఎందులో ఉంటాయంటే? : జంతువుల కాలేయం, కాడ్‌లివర్‌ ఆయిల్‌, క్యారెట్లు, బ్రకోలీ, చిలగడదుంపలు, వెన్న, పాలకూర, గుమ్మడీ, గుడ్లూ, పాలూ, పాలపదార్థాలూ, మొక్కజొన్న, పసుపూ, కాషాయం, ఎరుపూ, ఆకుపచ్చ రంగున్న పండ్లూ, కూరగాయల్లో ఉంటుంది.

'బి'తో ఢీకొట్టేద్దాం..

నెలసరి ముందు వచ్చే పొత్తికడుపు నొప్పి, గర్భిణుల్లో కనిపించే మార్నింగ్‌ సిక్‌నెస్‌, తీవ్రమైన అలసట, నలభైల్లో ఎదురయ్యే కీళ్లనొప్పులు వీటన్నింటినీ బి6 పోగొడుతుంది. ఈ పోషకం రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ పెంచడంతోబాటు రక్తంలో చక్కెరస్థాయులు సమతూకంలో ఉండేలా చేస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తినిస్తుంది. మెనోపాజ్‌ దశ తరవాత మహిళలకూ పురుషులతో సమానంగా గుండె జబ్బులు ఎదురవుతాయి కాబట్టి.. వాటిని అదుపులో ఉంచాలంటే ఈ పోషకం ఎప్పటికప్పుడు తప్పనిసరిగా అందాలి. ''బి6 రక్తంలో ఉండే హోమోసిస్టీన్‌ స్థాయుల్ని తగ్గించడం ద్వారా గుండెజబ్బులు రాకుండా చేస్తుంది'' అంటున్నాయి అధ్యయనాలు.
ఏయే పదార్థాల్లో ? : ఈ పోషకం క్రమం తప్పకుండా అందాలంటే రోజుకో అరటిపండు తీసుకోవచ్చు.మాంసం, పొట్టుధాన్యాలూ, కూరగాయలూ, నట్స్‌, చికెన్‌, గుడ్లూ, చిక్కుడు జాతి గింజలూ, బంగాళాదుంపల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది.
 • రక్తహీనత రాకుండా..

 •  
నెలసరి మొదలైన వారిలో, పిల్లల్ని కనే వయసులో ఉన్నవారిని రక్తహీనత తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణాల్లో బీ12 లోపం ఒక్కటి. శాకాహారుల్లో, వెగాన్‌ డైట్లు తీసుకునే వారిలో ఈ పోషక లోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని లోపంతో ఎర్రరక్తకణాల ఉత్పత్తి పడిపోయి.. రోగనిరోధకశక్తీ తగ్గుతుంది. తలనొప్పి, గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరగడం, మలబద్ధకం, చర్మం పాలిపోయినట్లు మారడం వంటివన్నీ బి12 లోపంతో ఎదురయ్యే సమస్యలే. ఈ లోపంతో బాధపడే మహిళలు గర్భం దాల్చితే అది పిల్లలకూ చేరి, ఎదుగుదల సమస్యలొస్తుంటాయి. ఆస్టియోపోరోసిస్‌, కొన్నిరకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవాలన్నా ఈ పోషకం ఎప్పటికప్పుడు అందేలా చూసుకోవాలి.
వీటిల్లో.. : చేపలూ, చికెన్‌, గుడ్లు, పాలూ, పాల పదార్థాలు. కొన్నిరకాల సోయా ఉత్పత్తులూ ఈ పోషకాన్ని అందిస్తాయి.

 • ' సి'రాకులు ఉండవ్‌!

 •  
గర్భిణుల్లో విటమిన్‌ 'సి' లోపం ఏ కాస్త ఉన్నా సరే.. పుట్టబోయే పాపాయి మెదడు పనితీరుపై పదిహేను శాతం ప్రభావం చూపిస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి! రోగనిరోధక శక్తి పెరగాలన్నా, చర్మం, చిగుళ్లూ, పళ్లూ, ఎముకలూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా ఈ పోషకం ఎంతో అవసరం. మనలో చిరాకూ, కోపం ఎక్కువవుతున్నా శరీరంలో 'సి' విటమిన్‌ తగ్గిందని తెలుసుకోవాలి. కీళ్లూ, కండరాల నొప్పులూ, జుట్టూ పొడిబారడం వంటి సమస్యలు నివారించాలంటే ఈ పోషకాన్ని సరిపడా తీసుకోవడమే పరిష్కారం. కొందరు దీన్ని మాత్రల రూపంలో తీసుకుంటారు కానీ.. ఆ మోతాదు పెరిగితే వికారం, అజీర్తి వంటి ఇబ్బందులు తప్పవు. కాబట్టి ఆహారం ద్వారా తీసుకోవడమే ఉత్తమం.
ఇవి తినాలి.. : నిమ్మజాతిపండ్లు, ద్రాక్ష, జామ, స్ట్రాబెర్రీ, క్యాప్సికం, బ్రకోలీ, పాలకూర, టొమాటోలూ, బంగాళాదుంపలూ, కీరదోస, ఉసిరి, టొమాటోలు

 • ఎండ వే'డి' నుంచి..


 •  
మెనోపాజ్‌ దాటాక గుండెజబ్బులు రాకుండా ఉండాలన్నా, చర్మం ముడతలు పడకుండా ఉండాలన్నా, రోజువారీ తీసుకునే క్యాల్షియం, ఫాస్ఫేట్‌ శరీరానికి సరిగ్గా అందాలన్నా ఈ పోషకం చాలా అవసరం. ఈ పోషకం కనుక లోపిస్తే అరవైరెండుశాతం గుండెజబ్బులొచ్చే ఆస్కారం పెరుగుతుందని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఆస్టియోపొరోసిస్‌ వంటి సమస్యలు, ఎముకల నొప్పులూ, కండరాలు బలహీనపడటం, మధుమేహం, అధికరక్తపోటు వంటివి 'డి' పోషకం లోపం వల్ల కలిగే సమస్యలే. సాధారణంగా గర్భిణులూ, పాలిచ్చే తల్లుల్లో ఈ లోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆహారం ద్వారా మనకు అందే డి విటమిన్‌ చాలా తక్కువ. అందుకే అవసరమైతే సప్లిమెంట్‌గా తీసుకోవాలి. మెనోపాజ్‌ దాటినవారూ, గర్భిణులే కాకుండా మధ్యవయసు మహిళల్లో, పీసీఓఎస్‌ (పాలీసిస్టిక్‌ ఒవేరియన్‌ సిండ్రోమ్‌), రక్తంలో చక్కెరశాతం ఎక్కువగా ఉన్నవారిలో ఈ లోపం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ లోపాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనించుకుని తగ్గించుకోవాలి.
ఇవి తింటే..: చేపలూ, గుడ్లూ, పుట్టగొడుగులూ, చిక్కని పాల నుంచి ఈ పోషకాన్ని పొందవచ్చు.

Courtesy with Dr.Janaki srinadh-nutritionist  Banana fruits

============================
Visit my Website - Dr.Seshagirirao..

Friday, August 1, 2014

ఉలవలు - Horse gram.

 •  

 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.
 •   ఉలవలు , HorseGrams : 
ప్రపంచములో అత్యంత ప్రాచీన ధాన్యము ఉలవలు . దక్షిణాదిలో నూ , ఉత్తరాది కొన్ని గ్రామాలలోనూ ఇప్పటికీ ఇది పాపుల పంట .ఉలవలలో పోటీన్లు , ఐరన్‌ , కార్భోహైడ్రేట్స్ , కాల్సియం , ఫాస్పరస్ , ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. చెక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్దీకరించడములోనూ , రక్తపోటు నియంత్రించడములోనూ ఉలవలు ఉపకరిస్తాయి.

ఉలవలు:- Dolichos Uniflorus, Dolichos Biflorus. Eng. Horse gram. సం. కుళుత్ధ, తామ్రబీజ, హిం. కుల్తీ. ఇవి తెలుపు ఎరుపు, నలుపు రంగులుగల మూడు జాతులుగ నుండును. ఉలవలు నవధాన్యాలలో ఒకటి.

 ఉలవయొక్క కషాయము గాని లేక చూర్ణము గాని, వగరుగ, తీపిగ స్వాదుగనుండును. మూలవ్యాధి, మూత్రకృఛ్రము, ఊపిరిగొట్టునొప్పి, మలబద్ధము వీనిని హరించును; కఫమును లేక శ్లేష్మమును కరిగించును అనగా నీరుజేయును; స్త్రీలు బహిష్టు కావడములోని లోపములను (menstural disorders)పోగొట్టును; ప్రసవ స్త్రీల మైలరక్తమును వెడలించును. గురదాల లోని రాతిని కరిగించును;ఆకలి బుట్టించును; ఎక్కిళ్ళు, నేత్రరోగములు  నణచును;

*ఉలవల్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ. పెరిగే పిల్లలకు మంచి టానిక్. ఉలవల్లో ఐరన్, మాలిబ్డినం వంటి ఖనిజ సంబంధ పదార్థాలూ ఎక్కువే. పొట్టు తొలగించటం, మొలకెత్తించటం, ఉడికించటం, వేయించటం వంటివి చేయడం ద్వారా ఉలవల్లోని పోషకతత్వాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
* ఉలవలు ఆకలిని పెంచుతాయి. కఫాన్ని పల్చగా మార్చి వెలుపలకు తెస్తాయి. కళ్లు కన్నీరు కారటం, కళ్లలో పుసులు కట్టడం వంటి సమస్యల్లో వాడవచ్చు.
* మూత్రాశయంలో తయారయ్యే రాళ్లను కరిగించి వెలుపలకు రావడానికి ఉలవలు సహకరిస్తాయి. తరచూ ఎక్కిళ్లు వస్తుంటే ఉలవలు తగ్గిస్తాయి.
* ఉలవలను తీసుకోవటంవల్ల మలనిర్హరణ సజావుగా, సాఫీగా జరుగుతుంది. ఉలవలను ఆహారంలో వాడేవారికి మూత్ర విసర్జన ధారాళంగా, నిరాటంకంగా జరుగుతుంది. మహిళల్లో బహిష్టురక్తం కష్టం లేకుండా విడుదలవుతుంది. ఉలవలు ప్లీహ వ్యాధులతో బాధపడేవారికి సైతం హితం చేస్తాయి.
* ఉలవలను ఆహార రూపంలో తీసుకుంటే స్థూలకాయం తగ్గుతుంది. ముందుగా ఒక కప్పు ఉలవలకు నాలుగుకప్పులు నీళ్లు కలిపి కుక్కర్‌లో ఉడికించాలి. ఇలా తయారుచేసుకున్న ‘ఉలవకట్టు’ను ప్రతిరోజూ ఉదయంపూట ఖాళీ కడుపుతో, చిటికెడు ఉప్పు కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా సన్నబడతారు. *ఉలవలు తీసుకునే సమయంలో శరీరంలో మంటగా అనిపిస్తుంటే మజ్జిగ తాగితే సరిపోతుంది.
*బోదకాలు, కాళ్లవాపు- ఉలవల పిండినీ, పుట్టమన్నునూ ఒక్కోటి పిడికెడు చొప్పున తీసుకొని సమంగా కలపాలి. దీనికి కోడిగుడ్డు తెల్లసొనను కలిపి స్థానికంగా లేపనంచేస్తే హితకరంగా ఉంటుంది.
*లైంగిక స్తబ్ధత: ఉలవలను, కొత్త బియ్యాన్నీ సమంగా తీసుకొని జావమాదిరిగా తయారుచేయాలి. దీనిని పాలతో కలిపి కొన్ని వారాలపాటు క్రమంతప్పకుండా తీసుకుంటే లైంగిక శక్తి, శృంగారానురక్తి పెరుగుతాయి. దీనిని వాడే సమయంలో మలబద్ధకం లేకుండా చూసుకోవాలి.
*కాళ్లు, చేతుల్లో వాపులు, నొప్పి: ఉలవలను ఒక పిడికెడు తీసుకొని పెనంమీద వేయించి మందపాటి గుడ్డలో మూటకట్టి నొప్పిగా ఉన్న భాగంలో కాపడం పెట్టుకోవాలి. శరీరంలో వ్రణాలు (అల్సర్లు) తయారవటం: పావు కప్పు ఉలవలను, చిటికెడు పొంగించిన ఇంగువను, పావు టీస్పూన్ అల్లం ముద్దను, పాపు టీ స్పూన్ అతిమధురం వేరు చూర్ణాన్నీ తగినంత నీటిని కలిపి ఉడికించాలి. దీనికి తేనె కలిపి కనీసం నెలరోజులపాటు తీసుకుంటే బాహ్యంగా, అభ్యంతరంగా తయారైన వ్రణాలు (అల్సర్లు) త్వరితగతిన తగ్గుతాయి.
*మూత్రంలో చురుకు, మంట:ఒక కప్పు ఉలవచారుకి సమాన భాగం కొబ్బరి నీరు కలిపి తీసుకుంటుంటే మూత్రంలో మంట తగ్గుతుంది. మూత్రం జారీ అవుతుంది. మధుమేహం: మూత్రంలో చక్కెర కనిపిస్తున్నప్పుడు ఉలవల కషాయంలో వెంపరి (శరపుంఖ) చెట్టు చూర్ణాన్ని, సైంధవ లవణాన్ని కలిపి తీసుకుంటే లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
*సెగగడ్డలు: ఉలవ ఆకులను మెత్తగా నూరి, కొద్దిగా పసుపుపొడి కలిపి పై పూత మందుగా రాస్తే చర్మంమీద తయారైన సెగ గడ్డలు పగిలి, నొప్పి, అసౌకర్యం తగ్గుతాయి.

మూలము : వికీపెడియా .
 • ============================ 
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Thursday, July 31, 2014

Ponnaganti leaves,పోషకాల పొన్నగంటి కూర

 •  

 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.

  Ponnaganti leaves,పోషకాల పొన్నగంటి కూర

ఈ కాలంలో పొన్నగంటి కూర ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే విటమిన్‌ 'ఎ', 'బి6', 'సి', ఫొలేట్‌, 'రైబోఫ్లెవిన్‌', పొటాషియం, ఇనుము, మెగ్నీషియం దీన్నుంచి సమృద్ధిగా దొరకుతాయి. గోధుమ పిండి, బియ్యం, ఓట్స్‌లో కంటే ముప్ఫై శాతం ఎక్కువగా ప్రొటీన్లు అందుతాయి. అమినో ఆమ్లాలూ శరీరానికి లభిస్తాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఈ ఆకు కూరను తరచూ తింటే మంచిది. ఇందులో కొలెస్ట్రాల్‌ తక్కువగా ఉంటుంది. తరచూ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. పొన్నగంటి ఆకుల్లో లభించే నూనె పదార్థాలు అధిక రక్తపోటుని తగ్గించి, గుండె సమస్యల్ని అదుపులో ఉంచుతాయి. రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ చేరుకోకుండా కాపాడతాయి. ఆస్తమా, బ్రాంకైటీస్‌తో బాధపడేవారు పొన్నగంటి రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే మంచిది. దీన్లో లభించే క్యాల్షియం ఎముకల ఎదుగుదలకూ, ఆస్టియోపోరోసిస్‌ వంటి వాటిని దూరం చేయడానికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆకుల్లోని కొన్ని పోషకాలు శరీరంలోని క్యాన్సర్‌ కారకాలతో పోరాడతాయి. గౌట్‌, మూత్రపిండాల సమస్యలతో బాధపడేవారు వైద్యుల సలహాతోనే దీన్ని తీసుకోవాలి. ఒకసారి కూర చేశాక పదే పదే వేడి చేయడం సరికాదు. ఒక్కోసారి వికారానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది.
 • ============================ 
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Saturday, July 26, 2014

Non-Nutritive sweeteners,పోషకాలులేని తీపి చేసే పదార్ధాలు

 •  


 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.

Non-Nutritive sweeteners,పోషకాలులేని  తీపి చేసే పదార్ధాలు : వీటిని ముఖ్యము గా స్థూలకాయులు-శరీరం బరువు పెరగకుండా , మధుమేహము ఉన్నవారు రక్తము సుగరు పెరగకుండా  , రక్తపోటు ఉన్నవారు కొవ్వు పరిమాణము పెరగకుండా ఉండేందుకు వాడుతారు. వీటిని ఆర్టిఫీషియల్ స్వీట్నర్స్ అని , లో కేలరీ స్వీట్నర్స్ అని , పోషక విలువలు లేని తీపిపదార్ధాలని అంటారు.ఆహారము లో యాడెడ్ సుగర్స్ తీపిదనము కోసము వేస్తారు. ఈ యాడెడ్ సుగరు వలన శరీరము బరువు పెరిగి మదుమేహము , రక్తపోటు , గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశము అదికమవుతుంది. పంచధారకు బదులు గా స్వీట్నర్స్ వాడవచ్చును ... తీపికి , రుచికి డోకా లేకుండా అన్ని పదార్ధాలలో వీటిని వాడవచ్చును . సైడ్ ఎఫక్ట్స్ ఉండవు.

వీటిలో ముఖ్యము గా:
 •    యాస్పర్ టేమ్‌--Aspartame (NutraSweet® and Equal®)
 •    ఎసిసల్ఫేమ్‌-- Acesulfame-K (Sweet One®)
 •     నియోటేమ్‌--Neotame
 •     సాక్కరిన్‌--Saccharin (Sweet’N Low®)
 •     సూక్రలోజ్ --Sucralose (Splenda®)
 •     స్టెవియా--Stevia (Truvia® and PureVia®)
సార్బిటాల్ (Sorbitol) కూడా స్వీట్నర్ లా పనిచేస్తుంది కాని దీనికి కెలోరిఫిక్ వ్యాల్యు ఉంటుంది. మధుమేహం ఉన్నవారు దీనిని వాడుకోవచ్చును .

 • ============================ 
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Wednesday, July 16, 2014

Food substances to improve sex-ability, సెక్ష్ సామర్ధ్యము పెంచే ఆహారపదార్ధాలు.

 •  
 •  

పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.

Food substances to improve sex-ability, సెక్ష్ సామర్ధ్యము పెంచే ఆహారపదార్ధాలు.

సరైన ఎరెక్షన్‌ ,అత్యధిక పర్ఫారర్మెన్స్ కోసము కొన్ని పదారమలలు ఉంటాయి  ఇంతకముందులా శృంగారంలో పాల్గొనలేకపోతున్నారా?  చాలామంది అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదుర్కునే ఉంటారు. సెక్స్ మీద ఆసక్తి తగ్గడానికి మానసికపరమైన సమస్యలతో పాటు, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా కారణం కావచ్చు. కానీ చాలామందిలో ఎటువంటి సమస్యలు కనపడదు. అయినా వారిలో ఆ విషయంలో నిస్సత్తువ ఆవరిస్తుంది. క్రమంతప్పకుండా వ్యాయామం, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటంతో పాటు మీరు తీసుకునే ఆహారంలో ఈ క్రిందవి తప్పకుండా ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇక మీ శక్తికి తిరుగుండదు.

గింజధాన్యాలు... బాదం, జీడిపప్పు, అక్రోట్స్ వంటి  గింజలు క్రమంతప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల లైంగిక పటుత్వం పెరుగుతుంది. అంతేకాదు సంతాన సామర్థ్యాలను పెంచే  సెలీనియం, జింక్ తో పాటు బోలెడన్ని పోషకాలు ఉంటాయి.. వీటితో  పాటు మెదడులో డొపమైన్ స్థాయలు పెంచడానికి గింజ ధాన్యాలు దోహదం చేస్తాయి. డొపమైన్ సెక్స్ కోరికను పెంచడంతో సెక్స్ పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది.

కోడిగుడ్లు... రోజంతా పనిచేసి అలసిపోవడం కూడా శృంగారంపై ఆసక్తి తగ్గడానికి మరో కారణం కావచ్చు. ప్రొటీన్లు దండిగా ఉండే గుడ్లు త్వరగా అలసిపోకుండా చూస్తాయి. కోల్పోయిన శక్తిని తిరిగి పుంజుకోవడానికి తోడ్పడతాయి. స్తంభనలోపంబారిన పడుకుండా చూసే ఆమైన్ ఆమ్లాలు గుడ్లులో లభిస్తాయి రోజూ ఉదయం ఒక గుడ్డు తీసుకుంటే మీరు ఇక అందులో వేరీ గుడ్డే....

స్ట్రాబెర్రీ ; వీటి గింజల్లో జింక్ మోతాదు ఎక్కువ. వీర్యం ఉత్పత్తికి అవసరమైన పురుష హార్మోన్ టెస్టోస్టీరాన్‌ను జింక్ నియంత్రిస్తుంది. సెక్స్ కోరికనూ ఉద్దీపింపజేస్తుంది. మిగతా పండ్ల మాదిరిగా  కాకుండా స్ట్రాబెర్రీలను గింజలతో పాటు తింటూ ఉంటాం కాబట్టి జింక్ కూడా దండిగా లభిస్తుందన్న మాట. స్ట్రాబెర్రీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు లైంగిక అవయవాలకు రక్త సరఫరా బాగా జరిగేలా చూస్తాయి. ఫలితంగా స్తంభన సమస్యలు తలెత్తకుండా కాపాడతాయి.

కాఫీ : ఓ కప్పు కాఫీ లో లభంచేటువంటి కెఫైన్‌ మెటబాలిజాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. బ్లడ్ పంపింగ్ ను మెరుగుపరిచి ఫ్యాట్ స్టోర్స్ ను విడుదల చెయ్యడము ద్వారా ఇది రాత్రికి సరిపడా శక్తిని ఇస్తుంది.

ఆస్టర్లు : సెక్సీ రెప్యుటేషన్‌ లో వీటి వాడకము చెప్పుకోతగింది. మినరల్ జింక్ , విటమిన్‌ బి 6 , వీటిలో అధికముగ్గా లభిస్తాయి. టెస్టోస్టిరాన్‌ కు రెండూ కీలకము .

మిరప : దీన్ని తినగానే ముఖము ఉబ్బుతుంది. అంటే రక్తనాళాలు విస్తరిస్తాయి. ముఖములోని రక్తనాళాలే కాకుండా పెనిస్ లోని రక్త సరఫరా మెరుగవుతుంది.

ఉల్లి : ఉల్లిపాయలు , వెల్లుల్లి లోని " ఫిటోకెమికల్ ఎల్లిసిన్‌ " రక్తాన్ని పల్చబరిచి , రక్త సరఫరాను పెంచుతుంది . క్లాట్ లు , క్లాగ్ లు తగ్గిపోతాయి.

 • ============================ 
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Friday, July 11, 2014

Food to reduce fatigue,అలసటను దూరము చేసే ఆహారము
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.

 Food to reduce fatigue - అలసటను దూరము చేసే ఆహారము :

శారీరకముగా , మానసికముగా బాగా శ్రమచేసినప్పుడు అలసట అనిపిస్తుంది.అలుపు , మత్తు , నిద్రమత్తు , నిస్సతువ లాంటివన్నిటినీ  అలసటగా పేర్కొంటారు . అలసట కలగడానికి శారీరకంగా లేదా మానసికంగా శ్రమ కారణమవుతుంది.మన ఆరోగ్యము పట్ల శ్రద్దచూపినట్లైతే శరీరానికి అవసరమైన పోషక పదార్ధాలు ఏమిటో మనము తెలుసుకోవాలి . సరైన పోషకాలు శరీరానికి అందనప్పుడు కూడా అలసట అనిపిస్తుంది.

అలసటను అధికమించడానికి అవసరమైయ్యే ఆహారపదార్ధాలు - అలవాట్లు :

టిఫిన్‌ తప్పనిసరి -- ఉదయాన్నే కడుపు ఖాలీ గా ఉండడము వలన మనము తప్పనిసరిగా శక్తినిచ్చే గ్లూకోజ , పోషకాలు , కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటే టిఫిన్‌ తినాలి .

లంచ్ లో ఉండాల్సినవి : మధ్యాహ్నం పూట శక్తి , చురుకుదనము కోసము కార్బోహడ్రేట్సు , ప్రోటీన్లు వున్న ఆహారము తీసుకోవాలి. చురుకుదనాన్ని , మానసిక కేంద్రీకరణను పెంచే న్యూరోట్రాన్సుమీటర్ల కోసము పోటీన్లు పుష్కరముగా లభించే ఆహారము తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి .

ఎక్కువ నీరు త్రాగాలి : శరీరములో తగినంత నీరు లేకపోతే పని సామర్ధ్యము తగ్గిపోతుంది. శరీరము లో నీరు తగ్గిపోవడము వల్ల అన్ని అవయవాలకు రక్తప్రసరణ తగ్గిపోయి మెదడు పనితనము నెమ్మదిస్తుంది. అందువల్ల ప్రతిరోజూ 8 గ్లాసులు (1600 -2000 మిల్లీలీటర్ల ) నీరు తాగాలి. దప్పిక అయ్యేవరకు ఆగకూడదు.

ఉపవాసాలు , విందులు వద్దు : బోలెడన్ని పదార్ధాలతో మితిమీరి కేలరీలు అభించే ఆహారము తీసుకోవద్దు .దీనివలన తీవ్రమైన ఆరోగ్యసమస్యలకు దారితీస్తుంది. వయసు , స్త్రీ-పురుష బేధము , బరువు , చేసేపని ... ఆధారముగా పోషకవిలువలు గల ఆహారము అవసరము . బోజనము మానివేయవద్దు . మానేస్తే రక్తము లో చెక్కెర శాతము తగ్గి అలసట వస్తుంది. శరీరానికి కావసైన శక్తినిచ్చే తగినన్ని కార్బోహడ్రేట్స్ లేని రకరకాల ఆకర్షనీయమైన చిరుతిండ్లు పనికిరావు . . . వీటిలో విటమిన్లు ఉండవు . పోషకవిలువలు లేని ఆహారపదార్దములు అలసటకు దారితీస్తాయి.

ఐరన్‌ ఎక్కువగా ఉంటే మేలు : శరీరములోని వివిధ అవయవాలకు రక్తము ద్వారా ఆక్షిజన్‌ బాగా సరఫరా కావడానికి ఐరన్‌ దోహదము చేస్తుంది.ఐరన్‌ శరీరానికి సరిపడినంత లభించకపోతే అలసటకు దానితీస్తుంది. ఒకవేళ రక్తహీనత లేకపోయినా ఐరన్‌ శాతము తక్కువగా ఉన్నట్లైతే అలసటకు , మనోవ్యాకులతకు దారితీస్తుంది.

కెఫిన్‌ తో జాగ్రత్త : రోజులో కెఫిన్‌ వున్న కాఫీ , టీ , కోలా లాంటి డ్రింక్సు ఒకటి .. రెండు సాలు తాగినట్లయితే శరీరములో శక్తి పెరుగుతుంది . చురుకుదనము వస్తుంది . అలా కాకుండా రోజులో 5-6 సార్లు మించి కెఫినేటెడ్  ద్రవపదార్ధాలు తీసుకున్నట్లయితే అది ఆందోళనకు , చికాకు కలగడానికి , శారీరక సామర్ధ్యము తగ్గిపోవడానికి దారితీస్తుంది.

యోగర్ట్ : దీర్ఘకాలికంగా అలసటకు గురవడానికి ముఖ్యకారణము జీర్ణక్రయ జరిగే మార్గములో మైక్రో-ఆర్గానిజమ్స్ అసమతుల్యముగా ఉండడమే. రోజులో 200 మి.లీ. యోగర్ట్ (పెరుగు/మజ్జిక ) రెండు సార్లు తీసుకుంటే అలసట లక్షణాలు తగ్గుతాయి.

విటమిన్‌ సి : యాంటి ఆక్షిడెంట్ గా పనిచేసే విటమిన్‌ ' సి ' ఉన్న ఆహార-పానీయాలు తీసుకుండే శరీరానికి మంచిది , వ్యాదినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. . రక్తకణాలు తయారీకి , ఫ్రీరాడికల్స్ పారద్రోళి అలసటను తగ్గిస్తుంది. శరీరానికి అన్ని విటమిన్లు అవసరమే అందుకే మల్టీవిటమున్‌ మాత్రలు రోజూ ఒకటి డాక్టర్ల సలహా తో తీసుకోవాలి .


 • ============================ 
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

Sunday, June 22, 2014

Cannabis,మార్జువానా,గంజాయి

 •  

 •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.

 మార్జువానా ...(గంజాయిని  అలాగే పిలుస్తారు) --గంజాయి Cannabaceae కుటుంబానికి చెందిన వార్షిక ఔషధ మొక్క. ప్రజలు అనేక అవసరముల కోసం చరిత్రలో అన్ని చోట్ల గంజాయిని సాగు చేసారనడానికి ఆధారాలున్నాయి.

పారిశ్రామిక అవసరముల కొరకు నారను, విత్తనముల నుండి నూనెను, ఆహారంను, మందుల తయారి కొరకు ఈ గంజాయి మొక్కను ఉపయోగించారు.

మానసిక, శారీరక ఒత్తిడుల నుండి ఉపసమనాన్ని పొందడానికి ఈ మొక్క యొక్క వివిధ భాగాలను వివిధ ప్రదేశాలలో వివిధ రకాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

ఈ గంజాయి మొక్క 5 నుంచి 8 అడుగుల ఎత్తు పెరుగుతుంది. దీని శాస్త్రీయ నామం Cannabis sativa. ఇది పుష్పించినపుడు విపరీతమైన వాసన చాలా దూరం (అర కిలోమీటరు) వరకు వస్తుంది.

గంజాయి మొక్క మనదేశానికి సుపరిచితం.పూర్వకాలంలో recreational గా హక్కలో వాడేవారు. ధనవంతులు,రాజులు,సామంతులు-స్త్రీలు,పురుషులు కూడా హక్కపీచ్చేవారు.గంజాయిని మెక్సికో దేశంలో మార్జువానా అంటారు. గంజాయిలో 84 cannabinoid drugs ఉన్నాయట. కెనాబిడయాల్,కెనాబినాల్,టెట్రా హైడ్రో కెనాబినాల్ వంటి psycho active పదార్ధాలున్నాయి.అందుకనే గంజాయి పేల్చేవారికి Tension తగ్గటం, మనస్సు తేలిక పడటం,ఆ హ్లదకరంగా feel అవ్వటం ఇత్యాది భావనలు వస్తాయి.మోతాదు ఎక్కువైతే నోరుతడారి పోవటం,కళ్ళు ఎర్రబారటం,హుస్వకాలపు మతిమరుపు ,భయం ఇత్యాది సమస్యలు వస్తాయి.గంజాయి అలవాటైతే వదలనే వదలదని అభిప్రాయం,అనుభవంతో చెప్పిన మాట ఇంతకుముందు జోగులు,సన్యాసులు,బైరాగులు గంజాయి పీల్చేవారు.గంజాయి పీల్చి సంగీతం వింటుంటే ఆ ఆనందమే వేరనేవారు కవులు కూడా. మొత్తం మీద దీన దుష్ర్టభావాలను గ్రహించి 20వ శతాబ్డంలో గంజాయి వాడకాన్ని నిషేధించారు.

ఇటీవల కొంతమంది వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే,గంజాయి దుర్గుణాలు గంజాయికి ఉన్న మాట నిజమే కాని ఔషధలక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి .గంజయి మొక్కలో మొత్తం 483 కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి.వాటిల్లో 84 కెవాబినాయిడ్స్ ఉన్నాయి.కొన్ని వైద్యంలో పనికి వస్తాయి అంటున్నారు.ఉదాహరణకు cancer treatment తీసుకుంటే chemotherapy వలన ఆకలి చచ్చిపొతుంది; వికారంగా,వాంతి చేసుకుందా మన్నట్లుగా ఉంటుంది.దీనికి గంజాలు మంచి వైద్యం.ఆస్మా(ఉబ్బసం)లో, depression లో కూడా బాగా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు. Dronabinol వంటి మందుల్ని గంజాయి నుంచే తీస్తారు.కాని,దుర్లక్షణాలు తక్కువేమీ కావు కాబట్టి నిషేధాన్ని అట్లాగే ఉండనివ్వాలని నిపుణులు అంటున్నారు.


మాదకద్రవ్యాల్లో ఒకటైన మార్జువానాను ఉపయోగిస్తే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయని ప్రాచీన కాలం నుంచి జనం నమ్మకం. అయితే మార్జువానాను ఔషధంగా మోతాదుకు మించి ఉపయోగిస్తే మనుషుల్లో జ్ఞాపక శక్తి నశిస్తుందని, మెదడు పనిచేసే తీరులో అసాధారణ మార్పులు వస్తాయని తాజా పరిశోధనల చెబుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా స్కిజోప్రెనిక్ మానసిక వ్యాధిగ్రస్తులైన వ్యక్తులలో కనిపించే లక్షణాలు మార్జువానాను సేవించే వారిలో కనిపిస్తాయని చెప్పారు.

స్కిజోప్రేనియా బులెటిన్ అనే జర్నల్‌లో ప్రచురించిన ఒక వ్యాసం ఈ దిగ్బ్రాంతికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టింది. మానసిక వ్యాధిగ్రస్తులలో కనిపించే తీవ్ర లక్షణాలకు మార్జువానా కారణమవుతోందని అధ్యయనంలో తేలడం ఇదే మొదటిసారి. అమెరికా లో కొన్ని రాస్ట్రాలలో స్వేచ్ఛావిప ణిలో గంజాయి అమ్మకాలు జరగడం కారణంగా నేరాలు పెరిగే వీలుందని భయాందో ళనలు చెందుతున్నవాళ్లూ లేకపోలేదు

గంజాయి శరీర ఆరోగ్యానికి మంచిదేనని కొందరూ, కాదని మరికొందరూ సిగపట్టు పడుతున్న అమెరికాలో పరిశోధన చేస్తున్నారు. మన సాధువులు గంజాయి దమ్ము పట్టిస్తూ, సామూహికంగా అనుభవిస్తూ, అది ముక్తి మార్గానికి సన్నిహితమని నమ్మారు. రానురాను గంజాయి పండించడం, తాగడం, అమ్మడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేరం కింద ప్రకటించారు. అయినా దొంగచాటుగా పండిస్తూ, వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు.మూలము : ఆంధ్రప్రభ 23 Dec 2013

 • ============================ 
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...