Wednesday, August 27, 2014

Palm fruit munjulu-తాటి ముంజులు

  •  

  •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.„䮾-N©ð ŸíJê «áÈu-„çÕiÊ X¾¢œ¿x©ð ÅÃšË «á¢•©Õ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ƒN ͌֜¿-šÇ-EÂË èãMx©Ç, X¾{Õd-¹ע˜ä èÇJ-¤ò-§äբŌ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à …¢šÇªá. A§ŒÕu’Ã, ¯îšðx „䮾Õ-¹ע˜ä ¹J-T-¤ò-§äÕ©Ç …¢œä OšË ©ðX¾L ¦µÇ’¹¢©ð Fª½Õ …¢{Õ¢C. ¨ X¾¢œ¿Õ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Â¹L-T¢Íä ÍŒ©Õ« «©x DEo '‰®ý §ŒÖXÏ©üÑ ÆE Â¹ØœÄ Æ¢šÇª½Õ. ‡¢œÄ-Âé¢ “¤Äª½¢¦µ¼¢ ÂÒïä ÅÃšË «á¢•©Õ «Ö骈šðx «ÕÊÂ¹× Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-²Ähªá. OšËE ¹Êo-œ¿©ð 'ÅÃšË ÊÕ¢’¹ÕÑ ÆE.. ÅŒNÕ-@Á¢©ð 'ÊÕ¢’¹ÕÑ ÆE Æ¢šÇª½Õ. ¬ÁK-ªÃEo ÍŒ©x-¦-JÍä ÅÃšË «á¢•©Õ ‚ªî-’Ãu-EÂÌ ‡¯îo ª½ÂÃ-©Õ’à „äÕ©Õ Íä²Ähªá. «ÕJ Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä!
ÍŒ©Õ« Â¢..
¨ X¾¢œ¿Õ©ð Ō¹׈« „çáÅŒh¢©ð ÂÃu©-K©Õ, ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ ¬ÁÂËh …¢šÇªá.. ÂæšËd „䮾-N©ð ÍŒ©Õ« Â¢ ÅÃšË «á¢•Lo AÊœ¿¢ ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢-CÂË ‡¢œÄ-ÂÃ-©¢©ð „äœËÂË «áÈ¢åXj *Êo *Êo „çášË-«Õ©Çx «®¾Õh¢šÇªá. OšË ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢ŸÄ-©¢˜ä Â¹ØœÄ ÅÃšË «á¢•Lo A¯Ã-Lq¢Ÿä!

œÎå£jÇ-“œä-†¾¯þ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢..
‡¢œÄ-ÂÃ-©¢©ð ‡Eo F@ÁÙx ÅÃT¯Ã œÎå£jÇ-“œäšü ƪá-¤ò-«œ¿¢ ®¾ª½y-²Ä-ŸµÄ-ª½º¢. ÂæšËd «á¢•©ðx FšË ¬ÇÅŒ¢ ÆCµ-¹¢’à …¢œ¿{¢ «©x OšËE A¢˜ä ¨ ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* «ÕÊLo ÂäĜ¿ÕÂî-«ÍŒÕa. „䮾-N©ð ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ NÕÊ-ª½©üq, ÍŒéˆ-ª½-©ÊÕ ƒN ¦Çu©¯þq Íä²Ähªá. OšË©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢œä N{-NÕ¯þ G, ‰ª½¯þ, ÂÃuL¥§ŒÕ¢ ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. ¨ X¾¢œ¿Õx ‚ÂÃ-ª½¢©ð M< X¾¢œ¿ÕÊÕ ¤òL …¢šÇªá. ª½Õ* ©äÅŒ Âí¦s-J©Ç …¢{Õ¢C.

’¹Js´-ºÕ-©Â¹Ø «Õ¢*Ÿä..
“åXé’oFq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Âí¢ÅŒ-«Õ¢-CÂË \C A¯Ão °ª½g¢ Âù-¤ò-«œ¿¢ ©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u ‡Ÿ¿Õ-ª½-«Û-ŌբC. Æ©Ç¢šË „ê½Õ «á¢•Lo A¯ÃL. X¶¾L-ÅŒ¢’à °ª½g-«u-«®¾n ͌ժ½Õ’Ã_ X¾E-Íä-®¾Õh¢C. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ.. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu «Õ©-¦-Ÿ¿l´Â¹¢, ‡®ÏœËšÌ.. ©Ç¢šË ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾uLo Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢ Íä²Ähªá.

¦ª½Õ«ÛÊÖ ÅŒT_-²Ähªá..
ÅÃšË «á¢•©ðx ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ ‡, G, ®Ï N{-NÕÊÕx, ‰ª½¯þ, >¢Âú, ¤¶Ä®¾p´-ª½®ý, ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢.. «¢šËN X¾Û†¾ˆ-©¢’à …¢šÇªá. OšË©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð Fª½Õ …¢œ¿{¢ «©x ¬ÁKª½ ¦ª½Õ-«ÛÊÕ ÅŒT_¢ÍŒœ¿¢©ð ƒN ‡¢ÅŒ-’ïî Åp-œ¿-Åêá. Æ©Çê’ *éÂ-¯þ-¤Ä-ÂúqÅî ¦ÇŸµ¿-X¾œä „ÃJÂË Ÿ¿Õª½Ÿ¿ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ Æ¢C¢*, ¬ÁK-ªÃEo ÍŒ©x’à …¢ÍŒÕ-Åêá.

N†¾-X¾-ŸÄªÃn©Õ «Ö§ŒÕ¢..
ÅÃšË «á¢•©Õ ÂÃ©ä§ŒÕ ®¾¢¦¢Ÿµ¿ ®¾«Õ-®¾uLo Â¹ØœÄ ÅŒT_-²Ähªá. ¨ X¾¢œ¿Õ©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢œä ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢ «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð …¢œä N†¾-X¾-ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ Åí©-T-®¾Õh¢C.

„âŌÕ-©-§äÕu©Ç …¢˜ä..
ÆCµÂ¹ ‡¢œ¿ „äœË-NÕÂË Âí¢ÅŒ-«Õ¢-CÂË ŠÂîˆ-²ÄJ „âŌÕ-©-§äÕu{Õx ÆE-XÏ-®¾Õh¢C. ƒ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ E«Õt-ª½®¾¢ ÅÃ’¹Õ-Åê½Õ. ŠÂ¹-„ä@Á E«Õt-ª½-®¾¢Åî ‡©Ç¢šË X¶¾LÅŒ¢ ©ä¹-¤òÅä ÅÃšË «á¢•©Õ AÊœ¿¢ «Õ¢*C. „ç¢{¯ä ‚ 宯äq-†¾¯þ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢Ÿ¿-«ÍŒÕa.

ÂÃuÊqª½x ÊÕ¢*..
ÅÃšË «á¢•©Õ.. NNŸµ¿ ª½Âé {Öu«Õªýq, “¦ã®ýd ÂÃuÊqªý ¹ºÇ-©ÊÕ ÆGµ-«%Cl´ Íäæ® åX¶jšð-éÂ-NÕ-¹©üq, ‚¢Ÿ±î-®¾-§ŒÕ-E¯þ ©Ç¢šË „ÚËE Eª½Öt-L-²Ähªá. ÂæšËd ¨ X¾¢œ¿ÕE ‡Â¹×ˆ-«’à AÊœ¿¢ «©x ÂÃuÊqª½x ÊÕ¢* Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢’à …¢œíÍŒÕa. ¬ÁK-ª½¢©ð ’¹ÖxÂîèü ²ÄnªáE åX¢*.. ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ NÕÊ-ª½©üq, ÊÖu“šË-§ŒÕ¢{x ¬ÇÅÃEo ¦Çu©¯þq Í䧌Õ-œ¿¢©ð Â¹ØœÄ «á¢•©Õ Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-²Ähªá.

Æ©-®¾{ Ÿ¿Öª½¢..
„䮾-N©ð Æ©Ç ÂÃæ®X¾Û ¦§ŒÕ-šËÂË „ç@ïx-æ®h¯ä Æ©-®Ï-¤òÅâ ¹ŸÄ! Æ¢Åä-Âß¿Õ.. NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ Íç«Õ{ ¤ò®¾Õh¢C.. X¶¾L-ÅŒ¢’à ¬ÁKª½¢ ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð FšËE Âî©ðp-ŌբC. ¨ “¹«Õ¢©ð ¬ÁKª½¢ Âî©ðp-ªáÊ FšËE Æ¢C¢*, Æ©-®¾{ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢Ÿ¿-œÄ-EÂË ŠÂ¹ ®¾Õ©Õ-„çjÊ «Öª½_¢ ÅÃšË «á¢•Lo AÊœ¿¢..

¤ñ{Õd B§ŒÕ-¹עœÄ A¯ÃL..
ÍéÇ-«Õ¢C «á¢•© åXjÊ ¤ñ{Õd©Ç’à …¢œä åXj¤ñª½ Bæ®®Ï A¢šÇª½Õ. ÂÃF ‚ ¤ñ{Õd-©ð¯ä ‡¯îo ª½Âé ¤ò†¾-ÂÃ-©Õ¢-šÇªá. ƯÃ-ªî-’¹u¢Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕÊo „ÃJÂË ÆN ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. Æ©Çê’ ¨ ¤ñ{Õd-«©äx ¬ÁK-ªÃ-EÂË ‡Â¹×ˆ« ÍŒ©Õ« Í䮾Õh¢C. ÂæšËd ÅÃšË «á¢•Lo ¤ñ{Õd B§ŒÕ-¹עœÄ A¢˜ä¯ä ‚ªî-’Ãu-EÂË «Õ¢*C.

²ò.. ÅçL-®Ï¢-C’Ã.. „䮾-N©ð «Ö“ÅŒ„äÕ ŸíJê ÅÃšË «á¢•© «©x …X¾-§çÖ-’Ã-©ã¯îo.. «ÕJ¢-é¢-Ÿ¿Õ-ÂÃ-©®¾u¢? ÍŒ©xšË ÅÃšË «á¢•-©Åî ®¾Öª½ÕuœË “X¾ÅÃX¾¢ ÊÕ¢* …X¾-¬Á-«ÕÊ¢ ¤ñ¢Ÿ¿¢œË.. ͌¹ˆšË ‚ªî-’ÃuEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-ÂË..


  • ============================
Courtesy with Eenadu vasundhara
  •  ============================
Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

No comments:

Post a Comment