Monday, August 25, 2014

Food good for Heart health-గుండె ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారపదార్ధాలు

  •  

  •  
పండ్లు , కాయగూరలు ,గింజలు, పప్పులు , కందమూలాలు ,సుగంధద్రవ్యాలు మానవుడికి ప్రక్రుతి ప్రసాదించిన అపురూపమైన వరము .ఆయా సీజన్లలో పండే పండ్లను ఆరగించడం మనకు తరతరాలు గా తెలుసును . అన్నం తో కూడా ప్రకృతిసిద్ధమైన పండ్లు , కూరగాయలు ఇతర త్రునధన్యాలను ఆహారం గా ఆహారముగా తీసుకుని జీవించినట్లయితే శరీరానికి కావససిన అన్నిరకాల పోషకాలు లభిస్తాయి ... ఇదే అసలు ఉత్తమమైన జీవన విధానమని పకృతి వైద్యుల నమ్మకం.....ఆహారం జీవం ఉన్న ప్రతి జీవికి అత్యవసరమైనది. పిండిపదార్ధాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వుపదార్ధాలు, ఖనిజలవణాలు, పీచుపదార్ధాలు, రోగనిరోధక శక్తికి కావలసిన విటమిన్లు మరియు శరీర పోషణకు రక్షణకు కావలసిన పదార్ధాలను కలిగిన పదార్దాలను ఆహారంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవి కాక శరీరానికి నూతన ఉత్సాహాన్నిచ్చే కాఫీ, టీ లాంటి వాటిని కూడా ఆహారపదార్ధాల కోవలోకి వస్తాయి. ఆహారం ఘన, ద్రవ రూపాలలో లభ్యం అవుతుంది.
  •  Food good for Heart health-గుండె ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారపదార్ధాలు


ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Õ XÏ©x-©ä-Ÿçj¯Ã Í䧌Õ-¹Ø-œ¿E X¾ÊÕ©Õ Íä®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ’ÃF ©äŸÄ «ÕÊ¢ \Ÿçj¯Ã ͌֜¿-¹Ø-œ¿-EC ֮͌ϯÃ.. NÊ-¹Ø-œ¿-EC NÊo-X¾Ûpœ¿Õ ’ÃF.. '’¹Õ¢œÄ-T-ʢŌ X¾¯çj¢C..Ñ Æ¢{Ö …¢šÇ¢. Æ¢˜ä ’¹Õ¢œç ƢŌ å®Eq-šË„þ ÆÊo-«Ö{! «ÕJ, ‚ªî-’¹u-X¾-ª½¢’à ’¹Õ¢œçÂ¹× Âí¢œ¿¢ÅŒ Æ¢œ¿ …¢œÄ-©¢˜ä ‡©Ç¢šË ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„éð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢..

[ ’¹Õ¢œç ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢œÄ-©¢˜ä «ÕÊ¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð Š„äÕ’Ã Ð 3 ¤¶ÄušÌ ‚«Öx©Õ, XÔÍŒÕ-X¾ŸÄªÃn©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œÄL. ÂæšËd ¨ ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ÆNå® T¢•Lo ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «Õ¢*C.
[ Âí«Ûy©Õ Ō¹׈-«’à …¢œä „䪽Õ-¬ë-Ê’¹, ¦ÇŸ¿¢, XϲÄh.. «¢šË ÊšüqÊÕ ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾ÕÂî„ÃL. OšË ÊÕ¢* ê«©¢ XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄ-ªÃn©ä ÂùעœÄ ’¹Õ¢œç ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× ‡¢ÅŒ’ïî Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ N{-NÕ¯þ 'ƒÑ Â¹ØœÄ ©Gµ-®¾Õh¢C.
[ ¬ÁK-ª½¢©ð ÆÊ«®¾ª½ Âí«Ûy æXª½Õ-¹×-¤ò-ªá¢ŸÄ?? ŸÄEo ‡©Ç ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã©Ç ÆE ‚©ð-*-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ƪáÅä ©ãjÂî-XÔ¯þ Æ¯ä §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢šü ‡Â¹×ˆ«, ÂÃu©-K©Õ Ō¹׈-«’à …¢œä {«Ö-šÇ©Õ AÊ¢œË. ƒC ’¹Õ¢œç ÍŒÕ{Õd X¾Â¹ˆ© ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«Ûy æXª½Õ-¹×-¤ò-¹עœÄ Í䮾Õh¢C. X¶¾L-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œç-¤ò{Õ ªÃ¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ÍŒÕa.
[ œÄªýˆ ÍÃéÂxšü AÊœ¿¢ «©x ‚ªî-’¹u-X¾-ª½¢’à ©Ç¦µÇ©Õ ÍÃ©Ç¯ä …¯Ãoªá. „Ú˩𠒹բœç ‚ªî’¹u¢ Â¹ØœÄ ŠÂ¹{E X¾©Õ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©ðx „ç©x-œçj¢C. ÂæšËd ¹F®¾¢ ÂíCl ÂíCl-’Ã-¯çj¯Ã œÄªýˆ ÍÃéÂxšü AÊœ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË. ’¹Õ¢œç-¤ò{Õ.. ÅŒC-ÅŒª½ ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ Ÿ¿J-Í䪽¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿¢œË.
[ OÕÂ¹× “U¯þ šÌ ÅÃê’ Æ©-„Ã-{Õ¢ŸÄ? Æ©-„Ã{Õ …¢˜ä ®¾êª.. ©äŸ¿¢˜ä „ç¢{¯ä Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä “X¾A-ªîW ¹F®¾¢ ¯Ã©Õ’¹Õ ¹X¾Ûp© “U¯þ šÌ ÅÃ’¹œ¿¢ «©x ’¹Õ¢œç¤ò{Õ, ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ „ÃuŸµ¿Õ©Õ «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ ŸÄŸÄX¾Û 20 ¬ÇÅŒ¢ Ō¹׈-«’à …¢{Õ¢-Ÿ¿{.
[ ’¹Õ¢œç ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx, ÈE-èÇ©Õ, N{-NÕÊÕx, Š„äÕ’Ã Ð 3 ¤¶ÄušÌ ‚«Öx©Õ ÍÃ©Ç Æ«-®¾-ª½-«ÕE «ÕÊÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. «ÕJ ƒ«Fo Šê ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ª½n¢©ð ©Gµ¢-ÍÃ-©¢˜ä ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ “X¾A-ªîW ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢.
[ ‹šüq «ÕÊ¢ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ’¹Õ¢œçÊÕ ‚ªî-’¹u¢’à …¢ÍŒ-œÄ-EÂÌ …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿Õ-ŌբC. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œä XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄª½n¢ ¬ÁKª½¢-©ðE Âí«ÛyÊÕ “’¹£ÏÇ-®¾Õh¢C. DE-«©x ª½Â¹h¢©ð Âí«Ûy ²Änªá ÅŒT_, ’¹Õ¢œç ‚ªî-’¹u¢’à …¢{Õ¢C.
[ åXª½Õ’¹Õ AÊœ¿¢ ‚ªî-’Ãu-EÂË ÍÃ©Ç «Õ¢*-Ÿ¿E «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ Åç©Õ®¾Õ. DE-«©x ’¹Õ¢œç ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢{Õ¢-Ÿ¿E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð ÅäL¢C. «ÕJ¢-ꢚË.. “X¾A-ªîW åXª½Õ-’¹ÕÊÕ OÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õª½-*-¤ò-¹¢œË.
[ ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾© ¹ت½ ƒ†¾d-X¾-œ¿E „ê½Õ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« «Õ¢Ÿä …¢šÇª½Õ ¹ŸÄ! ¨ Ÿ¿Õ¢X¾©Õ AÊœ¿¢ «©x ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ ªÃ¹עœÄ …¢šÇªá. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œä ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢ ª½Â¹h-¤ò{ÕE ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢ÍŒÕ-ŌբC. Æ©Çê’ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð …¢œä XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄª½n¢ ’¹Õ¢œçÊÕ ‚ªî-’¹u¢’à …¢ÍŒÕ-ŌբC. ÂÃF ŠÂ¹ˆ N†¾§ŒÕ¢.. ‚©Ö AÊ-«Õ¯Ão¢ ¹ŸÄ ÆE œÎXý wåX¶j Í䮾Õ-ÂíE AÊ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ƒC ’¹Õ¢œç ‚ªî-’Ãu-EÂË Æ¢ÅŒ «Õ¢*C Âß¿Õ.
[ ¦ª¸ÃºÌ, X¾X¾Ûp©Õ, ÂçŒÕ-ŸµÄ-¯Ãu©Õ.. OšË©ð “¤òšÌÊÕx ÆCµ-¹¢’à …¢šÇªá. ƒ©Ç¢šË ‚£¾É-ªÃEo „êÃ-EÂË Â¹F®¾¢ ¯Ã©Õ’¹Õ ²Äª½Õx B®¾Õ-¹ע˜ä ’¹Õ¢œç ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ ŸÄŸÄX¾Û 20 ¬ÇÅÃ-EÂË åXj’à Ō¹׈« …¢{Õ¢-Ÿ¿E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð „ç©x-œçj¢C.
[ ªîW OÕÂ¹× ÂÃX¶Ô ÅÃê’ Æ©-„Ã-{Õ¢ŸÄ? ƪáÅä «Õ¢*Ÿä. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ªîW ÂÃX¶Ô ÅÃ’¹œ¿¢ «©x ’¹Õ¢œç •¦Õs© ¦ÇJÊ X¾œä Æ«-ÂìÁ¢ ŸÄŸÄX¾Û 15¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC.
[ OÕéª-X¾Ûp-œçj¯Ã ²ò§ŒÖ NÕ©üˆ ÅÒêÃ?? ÅÃ’¹-©äŸÄ?? ƪáÅä „ç¢{¯ä ÅÃ’¹œ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ’¹Õ¢œçÊÕ ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢Íä©Ç Íäæ® ’¹Õº¢ DEÂË …¢C. DEÂË Â꽺¢ ¨ ¤Ä©©ðx …¢œä ÈE-èÇ©Õ, N{-NÕÊÕx, XÔÍŒÕ-X¾-ŸÄª½n¢, “¤òšÌÊÕx.. „ç៿-©ãj-ÊN. ƒN ¬ÁK-ª½¢©ð …¢œä ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«ÛyÊÕ ÅŒT_-²Ähªá.

  • ============================ 
Courtesy with Eenadu vasundhara.
  • ============================
 Visit my Website - Dr.Seshagirirao...

No comments:

Post a Comment